22 กรกฎาคม 2562 เพชรบูรณ์ฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้านแห้งขอด เดือดร้อนหนักสุดรอบ 20 ปี

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7841934/

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน โดยเฉพาะสระน้ำที่หมู่ 17 บ้านวังหินซอง ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้น้ำได้เริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว จนกลายสภาพเป็นน้ำโคลน สีแดงขุ่น ไม่สามารถนำไปผลิตน้ำประปา แจกจ่ายให้แก่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคได้ ล่าสุดนายมานิตย์ อุบแก้ว นายก อบต.วังหิน ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร เร่งนำน้ำสะอาดจากแหล่งอื่น มาเติมใส่ถังพักน้ำประปาหมู่บ้านเฉลี่ยวันละ 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำสะอาดเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านได้เป็นการชั่วคราว โดยมีการเปิด-ปิดเป็นเวลา พร้อมทั้งยังได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาด ออกแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีชาวบ้านจัดเตรียมภาชนะสำหรับบรรจุน้ำมารอรับน้ำสะอาด เพื่อนำกลับไปใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนทุกครัวเรือน ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า นายก อบต.วังหิน กล่าวว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน ใช้จ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ครอบคลุมกว่า 100 หลังคาเรือน มีพื้นที่ราว 10 ไร่เศษ ขุดมานานกว่า 20 ปี ไม่เคยเหือดแห้ง ซึ่งสถานการณ์ล่าสุด ฝนได้ทิ้งช่วงมานานหลายวัน ประกอบกับปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อย ส่งผลให้ปริมาณน้ำในสระได้แห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว จนก้นสระบางส่วนพบผิวดินแตกระแหง น้ำในสระมีสีแดงขุ่น ไม่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้ ส่งผลให้ประชาชนเริ่มได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า เบื้องต้นสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทาง อบต.วังหิน ได้นำรถแบคโฮพร้อมเครื่องจักร เข้าดำเนินการขุดลอกสระในส่วนที่ตื้นเขิน ให้มีความลึกมากกว่าเดิม เพื่อใช้กักเก็บน้ำฝนให้เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ส่วนการแก้ไขระยะสั้น ช่วงนี้จะใช้รถบรรทุกน้ำสะอาด ขนาด 6,000 ลิตร วิ่งส่งน้ำใส่ถังพักประปาหมู่บ้าน และวิ่งแจกจ่ายแก่ชาวบ้านเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีฝนตกลงมา ด้านนายลิกิจ โตเอี่ยม อายุ 65 ปี กล่าวว่า ชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบ ขาดแคลนน้ำประปามานานกว่า 1 เดือนแล้ว โดยเฉพาะช่วงนี้ หลังประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง ยิ่งทำให้แหล่งน้ำดิบแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนน้ำมีสีแดงขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือนได้ ยิ่งบ้านไหนมีลูกหลาน เด็กเล็กเรียนหนังสือ จำเป็นต้องหาน้ำสะอาดมาซักเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่เป็นสีขาว เพื่อไม่ให้เสื้อหมองจากคราบโคลน ยังดีที่ทาง อบต.วังหิน ได้นำน้ำสะอาดมาแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น